IT turvalisus on oluline teema kõikide arvutikasutajate jaoks, aga eriti IT-spetsialistide jaoks. Projekti ITSVET (http://itsvet-project.eu/) tulemusena selgitati välja, milliseid IT turbe teadmisi ja oskusi vajab IT-spetsialist ning selle põhjal loodi IT-turbe valdkonna spetsialisti õppekava ja -materjalid. Õppekava koosneb neljast moodulist, iga mooduli kohta on olemas ka praktilised tööd.

Moodulite kasutamine

Üldised soovitused IT turbe parktiliste tööde (moodulite) kasutamiseks.

Scrum hariduses

Scrum on IT valdkonnas oluline metoodika, aga kuidas seda kasutada õpetamisel?

Kutsepedagoogika

Kuidas ja mida õpetada kutseõppurile, et nad tulevikus oma erialal edukalt hakkama saaksid?

Õppe- ja ainekava koostamine

Kuidas kasutada õppekava oma kooli õppekavas või käsitleda infoturbe teemasid oma õppeaines?