Juhul kui olete õppematerjalidest saanud abi või olete leidnud olulisi puudujääke, siis ootame Teie ettepanekuid. Eriti oodatud on soovitused ja ettepanekud erinevate näidete, allikate või töövahendite kohta, mida IT-turbe valdkonna õpetamisel võiks kasutada.

Saada ettepanek