Õppekava koostamise aluseks on IT-turvaspetsialisti kutsestandard (tase 5).

Hetkel pole standardil veel kutse andjat st kutset veel taotleda ei saa.

Esialgu on soovitav kasutada õppekava mooduleid valikainetena või kasutada laboreid teatud teemade käsitlemisel.

Materjalide kasutamisel tuleks eelnevalt selgitada:

  • Kes on teie koolituse sihtgrupp?  – õppijad, kes on esmaõpingud teinud IT spetsialisti valdkonnas
  • Milliseid oskusi ja teadmisi soovite, et teie õppijad omandavad?
  • Luua keskkond, soovitavalt võiks kasutada virtualiseerimist.
  • Kasutada ühe praktilise töö käigus loodut järgmise praktilise töö sisendiks.
  • Kasutada juhtumeid, valida sobivad õppijakesksed meetodid, mis aktiviseerivad osalejaid. Eesmärk on omandada praktilisi oskusi, siis saab teha seda vaid praktiliselt.

Kuidas kasutada moodulit või praktilist tööd:

  • Tutvu õpiväljunditega ja teemadega.
  • Praktilised tööd on loodud eeldusel, et tööd tehakse meeskonnas kasutades Scrum metoodikat.
  • Planeeri ja loo sobiv õppekeskkond.
  • Õppematerjalid.